Đội ngũ Công ty

Chúng tôi, những con người chung tay đem lại các sản phẩm cafe chất lượng cho khách hàng.

haocoffee-bgt
haocoffee-ta vu hao giam doc cong ty tnhh hao coffee min

Tạ Vũ Hảo

Giám đốc Công ty

haocoffee-bgt
haocoffee-bui thi bich thu ky cong ty tnhh hao coffee min

Bùi Thị Bích

Thư ký

haocoffee-bgt
haocoffee-thong trao tro ly giam doc min

Thông Trảo

Trợ lý Giám đốc

haocoffee-bgt
haocoffee-quyen dai dien kinh doanh khu vuc mien trung

Quyên

Đại diện kinh doanh

Khu vực miền Trung

haocoffee-bgt
haocoffee-nguyen thi my dai dien bo phan kinh doanh mien trung min

Hoàng My 

Đại diện kinh doanh

Khu vực miền Trung

haocoffee-bgt
haocoffee-vu huong dai dien mien trung min

Vũ Hương

Đại diện kinh doanh

Khu vực miền Trung

haocoffee-bgt
haocoffee-nguyen nguyet dai dien mien bac min

Nguyễn Nguyệt

Đại diện kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Tham gia cùng chúng tôi không?

Chúng tôi luôn chào đón những nhân tố có năng lực và hứng thú để cùng chúng tôi phát triển công ty.